Ik hanteer als minimumleeftijd voor psychotherapie 23 jaar. Je kunt bij mij terecht voor uiteenlopende klachten, zoals angst- en stemmingsklachten, en bij meer diepgewortelde problemen, zoals persoonlijkheidsproblematiek en terugkerende (problematische) gedragspatronen en problemen in de interactie met anderen. Om de behandeling vergoed te krijgen dient er een verwijzing zijn van de huisarts en dient er sprake te zijn van een psychische stoornis volgens DSM-5. Er zijn een aantal DSM-5 stoornissen die door de zorgverzekeraar niet vergoed worden, waaronder aanpassingsstoornissen (burn-out) en relatieproblemen. 

Je kunt niet bij me terecht wanneer er sprake is van crisisgevoeligheid waarbij je gevaar bent voor jezelf of de omgeving. In dat geval is intensievere zorg nodig, bijvoorbeeld bij de GGZ waar ze ook 24 uurs zorg en crisisopvang kunnen aanbieden. Wanneer er sprake is van (ernstige) verslavingsproblematiek dient dit eerst behandeld te worden voordat je met psychotherapie kan starten. Voor de behandeling van verslavingsproblematiek kun je terecht bij een daarvoor gespecialiseerde instelling. Wanneer psychosociale problematiek (schulden, werkeloosheid, scheiding ed) op de voorgrond staan, is maatschappelijk werk aangewezen.

In therapie maak ik gebruik van methoden en technieken uit meerdere referentiekaders, waaronder kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP), Affectfobie Therapie (AFT), cliëntgerichte psychotherapie, schematherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness.