Behandelingen

U kunt bij mij terecht voor uiteenlopende klachten, zoals angst- en stemmingsklachten, maar ook bij meer diepgewortelde problemen, zoals identiteitsproblemen, problemen binnen relaties, persoonlijkheidsproblematiek en (problematische) gedragspatronen.

Binnen de behandelingen maak ik gebruik van methoden en technieken van meerdere referentiekaders, waaronder:  psychodynamische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, schematherapie, ACT, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness.

Naast individuele therapieën is er ook de mogelijkheid tot groepstherapie. De psychodynamische groepspsychotherapie geef ik samen met een collega co-therapeut. Het doel van groepstherapie is om meer inzicht te krijgen in je disfunctionele interactionele (gedrags)patronen en deze inzichten omzetten in gewenst gedrag door dit te oefenen met behulp van groepsgenoten.