Aanmelden

Voordat u zich kunt aanmelden dient u een verwijzing te hebben van uw huisarts. De huisarts maakt een inschatting van uw klachten en verwijst u vervolgens of naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ (psychotherapie). Denk om uw privacy bij het invullen van het aanmeldformulier!

 

Wij wijzen u op onze privacyverklaring