Ik bied behandelingen voor mensen vanaf de leeftijd van 23 jaar. U kunt bij mij terecht voor uiteenlopende klachten, zoals angst- en stemmingsklachten, en bij meer diepgewortelde problemen, zoals persoonlijkheidsproblematiek en terugkerende (problematische) gedragspatronen en problemen in de interactie met anderen. Om de behandeling vergoed te krijgen dient er een verwijzing zijn van de huisarts en dient er sprake te zijn van een psychische stoornis volgens DSM-5.

U kunt niet bij me terecht wanneer er sprake is van  crisisgevoeligheid waarbij je gevaar bent voor jezelf of de omgeving. In dat geval is intensievere zorg nodig, bijvoorbeeld bij de GGZ waar ze ook 24 uurs zorg en crisisopvang kunnen aanbieden. Wanneer er sprake is van (ernstige) verslavingsproblematiek dient dit eerst behandeld te worden voordat je met psychotherapie kan starten. Voor de behandeling van verslavingsproblematiek kun je terecht bij een daarvoor gespecialiseerde instelling. Wanneer psychosociale problematiek (schulden, werkeloosheid, scheiding ed) op de voorgrond staan, is maatschappelijk werk aangewezen.

Om van psychotherapie te kunnen profiteren, zijn er een aantal factoren van belang. Ten eerste de wil om te veranderen/motivatie. Ten tweede de bereidheid en het vermogen om jezelf (gedachten/gevoelens/interacties met anderen) kritisch onder de loep te nemen. Ten slotte geduld en doorzettingsvermogen. Psychotherapie biedt geen kant en klare oplossingen voor de problemen en verandering heeft vaak tijd nodig. Voor meer informatie over psychotherapie kun je hier terecht. 

Binnen de behandelingen maak ik gebruik van methoden en technieken van meerdere referentiekaders, waaronder kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP), Affectfobie Therapie (AFT), cliëntgerichte psychotherapie, schematherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness.

Naast individuele therapieën is er ook de mogelijkheid tot groepstherapie. De groepspsychotherapie geef ik samen met een collega co-therapeut. Het doel van groepstherapie is om meer inzicht te krijgen in je disfunctionele interactionele (gedrags)patronen en deze inzichten omzetten in gewenst gedrag door dit te oefenen met behulp van groepsgenoten.