Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

GBGGZ is zorg die bedoeld is voor lichte tot matig ernstige klachten, die relatief eenvoudig en   weinig complex zijn en waarvan de duur van de klachten relatief kort is. Denk hierbij aan klachten zoals angst- en paniekklachten, enkelvoudige fobieën, enkelvoudige trauma’s en lichte tot matige stemmingsklachten. De behandeling is klachtgericht en heeft als doel vermindering van de symptomen. De aandacht is minder gericht op het proces, op diepgewortelde patronen of op de zelfbeleving.  

Bij de GBGGZ worden drie “producten” onderscheiden.


De behandeltijd is inclusief directe tijd (gesprekstijd) en indirecte tijd (voorbereiding, rapportage, eventueel intercollegiaal overleg)