Specialistische GGZ (SGGZ)

SGGZ oftewel psychotherapie is zorg bedoeld voor klachten die complex van aard zijn en waarvan de duur van de klachten vaak langer is, ofwel is er sprake van terugkerende klachten. Denk hierbij aan klachten zoals terugkerende depressies, complexe trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek. Naast symptoomreductie is de aandacht in de behandeling vooral gericht op de onderliggende problematiek: de hechting, ontwikkeling en de leergeschiedenis van de persoon. De identiteit en zelfbeleving staan hierbij centraal. Het doel is van de door middel van focus op de onderliggende problematiek meer structurele veranderingen te realiseren in het persoonlijk functioneren en zelfbeleving.

Er is geen beperking van de behandeling in tijd. Een afspraak duurt doorgaans 45 minuten.