Klachten

Wanneer u een klacht heeft of ontevreden bent over de therapeut, de bejegening of de behandeling, is het raadzaam om dit eerst met uw therapeut te bespreken. Wanneer de klacht na het gesprek niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u een klacht indienen. Voor meer informatie kunt u terecht bij LVVP:  http://lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar