Kosten

De kosten voor de  behandeling worden vergoed vanuit de Basisverzekering wanneer u een verwijzing van de huisarts heeft en wanneer bij u sprake is van een psychische stoornis volgens DSM-5. Klachten en stoornissen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed zijn onder andere aanpassingsstoornissen (klachten die ontstaan zijn bijvoorbeeld na een echtscheiding, ontslag of door een andere levensgebeurtenis), levensfaseproblematiek, relatieproblemen, werkproblemen en andere psychosociale problematiek (financiele problematiek/schulden, werkeloosheid, woonproblemen). Voor deze problemen kunt u terecht bij de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk en/of maatschappelijk werk/ of schuldhulpverlening. 

Voor 2019/2020 heb ik een contract afgesloten met De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis-Achmea. Er geldt een eigen risico van 385,- Euro.

Met andere zorgverzekeraars heb ik geen contract afgesloten. Dat betekent dat de behandeling slechts voor een deel door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Het percentage dat de zorgverzekeraar vergoed ligt doorgaans tussen  de 60-80%, afhankelijk van de polisvoorwaarden. Daarvoor kunt u het beste informeren bij uw zorgverzekeraar. Naast het eigen risico van 385,- euro betaalt u dus een eigen bijdrage, afhankelijk van de zorgverzekeraar 20-40% van het NZA tarief. Wanneer u een zogenaamde restitutiepolis heeft, wordt de behandeling altijd voor 100% vergoed, ook wanneer er geen contract is met desbetreffende zorgverzekeraar.

De tarieven voor de GBGGZ zijn door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZA) als volgt vastgesteld.

GBBZ Kort:  NZA tarief € 472,65

GBGGZ Middel:       

NZA tarief € 805,34
GBGGZ Intensief:   NZA tarief € 1.262,82


De tarieven voor de SGGZ zijn afhankelijk van het totaal aantal minuten en verschillen per diagnose. De tarieven die hieronder zijn aangegeven zijn slechts bedoeld als indicatie. Hier kunt u geen rechten aan ontlenen.

DBC

250-799 minuten:  NZA tarief € 1200-1300,-

800-1800 minuten:       

NZA tarief € 2500-2600,-
1800-2999 minuten:   NZA tarief € 4500-4800,-


Volgens de contractafspraken wordt hiervan een percentage vergoed. Met de zorgverzekeraars waar ik geen contract mee heb en voor de onverzekerde zorg, wordt 100% van het NZA tarief gehanteerd.

Voor zelfbetalers geldt het tarief van € 125,-/uur (60 minuten)