Kosten

De kosten voor de  behandeling worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Er zijn een aantal voorwaarden voor de vergoeding. Ten eerste moet er een verwijzing zijn van de huisarts/medisch specialist. Ten tweede dient er sprake te zijn van een psychische stoornis volgens DSM-5. Klachten en stoornissen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed zijn onder andere aanpassingsstoornissen (klachten die ontstaan zijn bijvoorbeeld na een echtscheiding, ontslag of door een andere levensgebeurtenis), levensfaseproblematiek, relatieproblemen, werkproblemen en andere psychosociale problematiek (financiele problematiek/schulden, werkeloosheid, woonproblemen). Voor deze problemen kunt u terecht bij de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk en/of maatschappelijk werk/ of schuldhulpverlening. 

In 2023 heb ik een contract afgesloten met Zilveren Kruis-Achmea (waaronder Interpolis, FBTO, De Friesland). Er geldt een wettelijk eigen risico van 385,- Euro.

Met andere zorgverzekeraars heb ik geen contract afgesloten. Dat betekent dat de behandeling slechts voor een deel door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Het percentage dat de zorgverzekeraar vergoedt ligt bij "naturapolissen" doorgaans tussen  de 60-80%, afhankelijk van de polisvoorwaarden.  Naast het eigen risico van 385,- euro betaalt je dus een eigen bijdrage. Bij een zogenaamde "restitutiepolis" ligt de vergoeding doorgaans hoger. Om teleurstellingen te voorkomen, raad ik je aan om alvorens aan te melden eerst contact met je zorgverzekeraar te nemen en informeren naar de vergoedingen.

Op 1 januari 2022 is Diagnose Behandel Combinatie (DBC) vervangen door Zorgprestatiemodel (ZPM). Het verschil met DBC is dat de  kosten per "prestatie"  in ZPM van te voren zijn vastgesteld. Zodoende heb je meer inzicht in de kosten van je therapie. De maximale tarieven voor zijn door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZA) vastgesteld. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor de diagnostiek en behandeling. Hieronder een overzicht van de kosten, gedifferentieerd naar de aard en duur van het gesprek. De tarieven zijn inclusief de directe tijd (face-to-face) en indirecte tijd (verslaglegging, rapportage). De tarieven tussen haakjes (100% NZA tarieven) zijn van toepassing op de onverzekerde zorg en wanneer er geen contract is met de zorgverzekeraar. 

Tarieven 2023

Diagnostiek

45 minuten € 149,97 (NZA € 172,98)

60 minuten € 172,84 (NZA € 199,35)

75 minuten € 211,22 (NZA € 243,62)

90 minuten € 258,64 (NZA € 298,32)

Behandeling

45 minuten € 128,27 (NZA € 147,95)

60 minuten € 152,85 (NZA € 176,30)

75 minuten € 188,57 (NZA € 217,50)

90 minuten € 230,15 (NZA € 265,46)