Privacy

Psychotherapiepraktijk Korpi gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Psychotherapiepraktijk Korpi deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Psychotherapiepraktijk Korpi bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Psychotherapiepraktijk Korpi houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Psychotherapiepraktijk Korpi vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Psychotherapiepraktijk Korpi informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Psychotherapiepraktijk Korpi informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Psychotherapiepraktijk Korpi informeert patiënten indien Psychotherapiepraktijk Korpi bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.