Verwijzers

Als huisarts en/of medisch specialist/psychiater kunt u uw patient doorverwijzen naar psychotherapie. Bij voorkeur ontvang ik de verwijzingen digitaal via het Zorgdomein. De patienten dienen zelf een afspraak te maken voor een intake. 

Indicaties voor psychotherapie:

 • Matig ernstige As II problematiek (Cluster C/B)
 • Licht tot Matig ernstige As I problematiek (wel dan niet in combinatie met onderliggende As II problematiek) 
 • GAF score > 50
 • (Minstens) gemiddeld intelligentieniveau (IQ 85-115)
 • Patient heeft een hulpvraag / voldoende motivatie / wil om te veranderen
 • Voldoende emotieregulatie / frustratietolerantie / impulscontrole
 • Voldoende sociaal-maatschappelijk functioneren (minstens 1 conflictvrij gebied, werk/vrijwilligerswerk, sociaal netwerk)

Contra-indicaties:

 • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
 • Complexe / op de voorgrond staande psychosociale problematiek (As IV)
 • (Ernstige) verslavingsproblematiek / middelenmisbruik op de voorgrond
 • Acute suicidaliteit / psychiatrische crisis /psychotische problematiek
 • Cluster A persoonlijkheidsstoornis als hoofddiagnose
 • Ernstige Cluster B problematiek (antisociale persoonlijkheidsstoornis/ narcistische persoonlijkheidsstoornis als hoofddiagnose)
 • Eetstoornis als hoofddiagnose / te lage BMI 

Voor overleg over de verwijzing en om een inschatting te maken over de haalbaarheid/indicatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06-30312826 of via Zorgmail (psychotherapiepraktijkkorpi@zorgmail.nl)