Werkwijze

Na de aanmelding (door je huisarts) kom je waarschijnlijk eerst op de wachtlijst te staan. Zodra er plek is ontstaan wordt u uitgenodigd voor het intakegesprek. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek zal de intakefase 3-5 gesprekken in beslag nemen. In het eerste gesprek zal ik je klachten en problemen in kaart brengen, om zo een inschatting te maken van de mogelijkheden voor psychotherapie. Naast het gesprek word je gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook wordt je levensloop in grote lijnen in kaart gebracht. Ik zal je soms ook vragen om je levensverhaal op te schrijven. Als dit allemaal duidelijk is, wordt het verleden, heden en de toekomst met elkaar in verband gebracht. Dat houdt in dat er een hypothese wordt gevormd hoe je huidige klachten met je verleden en je leergeschiedenis verband houden. Met je hulpvraag als leidraad wordt een behandeladvies geformuleerd. Indien er overeenstemming is over de doelen en de werkwijze resulteert dit in een behandelplan.