Werkwijze

Na de aanmelding wordt eerst een telefonische afspraak gemaakt om een indruk te krijgen over uw klachten en problemen en om een inschatting te maken of psychotherapie inderdaad u zou kunnen helpen. Wanneer dit het geval is, wordt u mogelijk op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plek is ontstaan wordt u uitgenodigd voor het intakegesprek.

Afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek zal de intakefase 1-3 gesprekken in beslag nemen. In het eerste gesprek zal ik je klachten nauwkeurig in kaart proberen te brengen. Daarbij maak ik gebruik van een vragenlijst die de meest voorkomende klachten inventariseert. In het tweede gesprek wordt in kaart gebracht hoe je leven in grote lijnen verlopen is. Ik zal je vragen om je levensverhaal op te schrijven waardoor ik en jijzelf een beeld krijg hoe je leven op belangrijke levensgebieden is verlopen en kunnen we mogelijk terugkerende patronen of thema’s ontdekken. Als dit allemaal duidelijk is, wordt het verleden, heden en de toekomst met elkaar in verband gebracht. Dat houdt in dat er een hypothese wordt gevormd hoe je huidige klachten met je verleden en je leergeschiedenis verband houden. Met je hulpvraag als leidraad wordt een behandeladvies geformuleerd. Indien er overeenstemming is over de doelen en de werkwijze resulteert dit in een behandelplan. Dit kan mondeling dan wel schriftelijk zijn.